Levady a veredy

Levady a veredy

Jsou to důmyslné zavlažovací kanály, které vedou po celém ostrově Madeira.
Podél kanálů jsou pěšiny (původně pro opravy) nebo úzké chodníčky (původně kamenné, později z betonu), po kterých se může chodit a tím vzniklo mnoho krásných tras pro turistiku.

Snad nikde jinde na světě nenajdete tolik krásných a rozmanitých pěších tras jako právě na Madeiře díky svým důmyslným vodním zavlažovacím kanálům- levadam.
Není proto divu, že Madeira usiluje o zařazení levadas do světového dědictví Unesco.
Mimo ně si však na tomto krásném ostrově užijete těžké i lehčí treky přes horské štíty nebo podél útesů s vyhlídkami na oceán. Díky drsnějšímu podnebí na severu ostrova hlavně v zimě může docházet k sesuvům a tím pádem k uzavření některých tras. Proto je vždy lepší ověřovat si aktuální stav na informacích. Levad je mnoho, ale ne všechny jsou schůdné po celé jejich trase.
Odkaz na mapy:
https://www.helloguidemadeira.com/images/maps-pdf/madeira-levadas-map-en.pdf
Upozornění na trasy a jejich otevření:
https://www.visitmadeira.com/pt-pt/info-uteis/passeios-a-pe/alertas-e-lista-de-percursos

Co jsou levady ?

Jak už jsem zmínila, jedná se o zavlažovací kanály.
Protože je Madeira vulkanického původu a má vyrovnané klima, umožňuje i několik sklizní v roce. Vzhledem k někdy až extrémně hornatému terénu, byla jedinou možností stavba tzv. poios, což jsou terasy s kamennými zdmi, jež zabraňují odplavení zeminy při dešti, které hlavně na severu jsou časté. Aby mohli zemědělci zavlažovat svá políčka ve všech částech ostrova, byl vynalezen důmyslný systém zavlažovacích kanálů “levadas".Ty se staly jedním z nejtypičtějších znaků Madeiry.
Tento jedinečný zavlažovací systém na Madeiře, který umožňuje, aby se voda ze severu ostrova dostala do sušších jižních oblastí, využívají i zahrádkáři. (Sami jsme pozorovali, jak místní řemeslník pustil vodu na své políčko a rozhazoval vodu lopatou.) Dešťová voda, jež se zachytává v nádržích a jezerech, nebo voda z přírodních pramenů se rozvádí do sítě tzv. levadas, které vedou celým ostrovem. Těmito úzkými kanály protéká voda k vinicím, banánovým plantážím i zelinářským zahradám. Celková délka kanálů je kolem 2200 km (místní uvádějí až 4000 !) a některé z nich pocházejí už od počátku 16.století. Původně na stavbu levad byli dováženi otroci z Afriky. Poté převzali stavbu i údržbu Madeiřané. Uvádí se, že na Madeiře je 110 hlavních levad. Tyto údržbové cesty podél kanálů vytvářejí tak síť stezek pro pěší ,umožňující přístup do vzdálených částí ostrova, kam nevedou silnice. Proto na Madeiře roste všechno. Snad jediné, co jsem na Madeiře nenašla ,jsou kokosové palmy, tak jako ve středomoří. Pro ně je zde příliš vlhko.
Kolem těchto vodních kanálů, tedy levad, bylo zbudováno mnoho kilometrů krásných, někdy až nebezpečných turistických tras v překrásné přírodě včetně cca 40-ti tunelů. Pokud patříte mezi lidi trpící závratí a výšky vám nedělají dobře, doporučuji se některým levadam vyhnout.

Počátky - https://cs.wikipedia.org/wiki/Leváda


První portugalští osadníci v 15. století brzy zjistili, že jih s příjemným subtropickým klimatem nemá dostatek vody pro zemědělství. Na severu a severozápadě ostrova však prší skoro každý den (roční úhrn srážek činí až 2000 mm). Také na náhorní plošině a v horách, prakticky denně v odpoledních hodinách skrytých v mlze, je vody dostatek. Příčinou jsou mraky postupující v malé výšce nad oceánem od severu a narážející na ostrov, jehož hory dosahují výšky kolem 1800 m.
Portugalci proto brzy začali budovat kanály, jimiž vodu ze severu převádějí na jih. Budování levad a rozdělování vody dostalo hned zpočátku i právní základ. Již roku 1461 byli jmenováni dva úředníci dohlížející na rozdělování vody. Roku 1485 jim král João II. stanovil pravidla, kdy musejí uživatelům vodu poskytnout. Následně pak roku 1493 vydal zákon, podle nějž nesmějí vlastníci pozemků bránit stavbě, údržbě a využívání levad.

Současnost

Údaje o celkové délce levad se různí podle jednotlivých autorů. Záleží zřejmě na tom, zda sečteme jen délku hlavních toků, nebo započteme i nejužší odbočky. V roce 1900 bylo registrováno 200 levad s celkovou délkou 1000 km. V roce 2007 se setkáváme s údaji od 2400 km až po 5000 km. Na levadách je v současnosti 40 km tunelů.
V roce 1939 iniciovala portugalská vláda vypracování studie o využití a budoucnosti levad. Na jejím základě vláda financovala výstavbu nových levad využívaných i k pohonu hydroelektráren. Dvě největší z nich byly Levada dos Tornos a Levada do Norte. Výstavba trvala 25 roků, protože vše bylo nutné provést ručně. Pracovali na nich i horolezci a práce si vyžádaly také lidské oběti.
Levada dos Tornos byla uvedena do provozu roku 1966 a měří 106 km. Začíná přibližně ve výšce 1000 m, v délce 16 km prochází tunely (z nichž nejdelší je 5,1 km dlouhý), pohání hydroelektrárnu (ve výšce přibližně 600 m nad mořem) a voda pak zavlažuje 9900 hektarů půdy. Více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Leváda

O levadach vyšly u nás průvodci v ČJ, takže nebudu do detailu popisovat všechny schůdné trasy. Levad i pěších tras je na Madeiře mnoho, ale některé jsou zavřené. Než se tedy vydáte na trasu, zjistěte si, zda je schůdná. V zimním období dochází k sesuvům půdy, takže situace se může měnit každý rok.
Dotknu se těch nejdůležitějších tras- viz jednotlivé levady a veredy. Nejfrekventovanější jsou levady v údolí Rabaçal.
Jinak můžete využít odkaz na Levadas Madeira .
V září 2023 společnost Get to Hikes začala nabízet zpáteční transfery na túry s vlastním průvodcem, takže se nemusíte starat o logistiku parkování ani chodit po stezce oběma směry. Všimli si potřeby zlepšit autobusovou dopravu na nejoblíbenějších místech, jako je údolí Rabaçal a jeho krásné Levadas a také oblast Pico do Areeiro.Transfery lze objednat na web.stránce: https://gettohikes.com/

Doporučení:

-    Všude si berte s sebou pláštěnku, i když je pěkné počasí, protože zde se může počasí měnit každou hodinu. Nezapomeňte také na baterku- nejlépe čelovku. Mnohé levady budete procházet tunely.
-     Samozřejmostí by měla být s sebou voda a něco k jídlu (při delší trati ).
-     Vyplatí se počkat na lepší počasí, pokud je zamračeno, přišli byste o krásný zážitek , navíc po kamenech to hodně klouže a nepříjemné je to i v tunelech, kde bývá voda.
-     Některé levady byste asi neměli absolvovat pokud trpíte klaustrofobií (raději si
předem zjistěte náročnost trasy ) .
-    Nikdy nechoďte sami a berte si vždy s sebou mobil, ve kterém máte uložené číslo na záchranou pomoc .
-    Nechat někomu vědět kam jdete a kdy plánujete návrat
-    Nechat si dostatečnou časovou rezervu pro ukončení túry před setměním

Některé levady vedou v tunelech, kde se musíte shýbat.
Jiné jsou na vlastní nebezpečí, protože chybí zábradlí ! Dobře tedy volte, kterou levadu půjdete.

Veredy

jsou turistické trasy bez vodních kanálků. Někdy přecházejí levady právě v tyto cesty. Opět je jich na Madeiře mnoho a jako u levad i u vered platí pravidlo:
Ověřit si na informacích nebo na internetu, zda jsou cesty schůdné !
Přes zimu může dojít k sesuvům a k zavalení cest či tunelů.